شماره تماس: 09331015087


چرا ویزا کارت ؟ در جواب این سئوال اجازه بدید به گذشته برگردیم . چندین سال پیش وقتی حادثه ای ناگوار ( خفت گیری و آسیب دیدن روحی و جسمی ) برای یکی از دوستانم در کشور ترکیه اتفاق افتاد از خودم پرسیدم که چرا این اتفاق افتاد ؟
چون ما تحریم هستیم و نمی توانیم از خدمات بانکی بین المللی مانند ویزا کارت یا مستر کارت استفاده کنیم و ناچارا” باید پول نقد را همراهمان به مسافرت ببریم.
داشتن پول نقد باعث بروز این خطرات می شود و ناجوانمردان خارجی این وضعیت رو غنیمت شمرده و با زیر نظر گرفتن مسافران ایرانی آنهایی که از در بازارها در مغازه های شیک می ایستند و قیمت می کنند و به هتل های 3-4 ستاره می روند را زیر نظر گرفته و در موقعیت مناسب اقدام به خفت گیری می کنند.
اگر این دوستم ویزا کارت به همراه داشت خیلی راحت می تونست نهایت 50-60 دلار به زورگیر بدهد و نیاز نبود برای اینکه دار و ندارش را به یغما نبرند با آنها درگیر شده و به شدنت آسیب ببیند و بار پولهایش را از دست بدهد.
داشتن ویزا کارت یا هر کارت بانکی معتبر یک امنیت است.