شماره تماس: 02191303440


ویزاکارت و مستر کارت هر دو یک کارت بانکی هستند و کارایی یکسانی نیز دارند و به صورت عامیانه اگر بخواهم برای شما آنرا روشن کنم این است که انگار فردی دنبال تفاوت کارکردی بین کارت بانکی ملت و ملی باشد.
ویزاکارت و مسترکارت مانند کارت های بانکهای ایرانی قابلیت های یکسانی نظیر :
استفاده در دستگاه های خودپرداز
استفاده در دستگاهای پوز که برای خرید در فروشگاه استفاده می شود
استفاده در خرید ها یا پرداخت های اینترنتی مانند خرید کالا ، پرداخت حق اشتراک یا پرداخت هاست و …..
کارت به کارت کردن
با این تفاوت که در سراسر دنیا قابل استفاده می باشد
سایر امکاناتی که روی ویزاکارت و مسترکارت به شما عزیزان معرفی می شود در واقع نوع تفاوت خدماتی است که بانکها برای جذب بیشتر مشتری در پایلوت ویزاکارت و مسترکارت سوار می کنند که کارتهای بانکیشان دارای اعتبار بیشتری نسبت به سایر رقبا گردد.