شماره تماس: 02191303440


با سيمكارت هاي بين المللي انگلستان و آمريكا حتي در پرواز هاي بين المللي آنتن داشته باشيد
و از امكانات ويژه سيمكارت استفاده كنيد
امکاناتی نظیر دریافت و خروجی تماس و اینترنت پر سرعت
كمپاني jt jersey با عقد قرارداد با AeroMobile اين امكان رو به دارندگان سيمكارت هاي بين المللي داده است