شماره تماس: 02191303440


تماس هاي خروجي سيمكارت بین المللی انگلستان در ايران مستقيم شد تنها سيمكارت بين المللي در دنيا كه بدون call back در جهان
سیمکارت بین المللی انگلستان در 90 کشور از جمله ایران تماس را به صورت مستقیم گذاشته است و بر عکس همه سیمکارت های بین المللی که از سیستم برگشت تماس (تماس میگیرید و اپراتور با شما تماس میگیرد تماس شما مستقیم بدون هیچ مکثی انجام می شود
تماس مستقیم:
شماره را به صورت عادی 09331015087 شماره گیری میکنید خط طرف مقابل زنگ میخورد
تماس غیر مستقیم:
شماره را با کد خاص یا شماره گیری خاص میگیرید
تماس قطع میشود و اپراتور با شما تماس میگیرد
خط شما زنگ میخورد و زمان مکالمه را اعلام میکند و ارتباط برقرار میشود که بدون شک این نوع مکالمه دارای مکث مکالمه میباشد