شماره تماس: 02191303440


تفاوت کارت های ارزی چیست؟

بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری که به سیستم ویزا یا مسترکارت متصل هستند، انواع سرویس های مختلف را بسته به نیاز مشتری ارایه می کنند که به شرح زیر معرفی می شود.
Credit Card: این نوع کارت ها متصل به حساب بانکی می باشند و بانک ها با توجه به اعتبار مشترک ( فیش حقوقی ، خوش حساب بودن و … ) به میزان متفاوت اعتبار نقدی ارایه می کنند که مشترک حتی بدون موجودی در حساب خود، قابلیت برداشت کردن پول و یا خرید تا میزان اعتبار خود را دارد که باید در پایان هر ماه هزینه های انجام داده خود را تسویه کند، شایان ذکر است این کارت ها فقط به اشخاصی ارایه می شود که در کشور بانک صادر کننده، دارای ویزای کاری و یا ویزای اقامت باشند.
Debit Card: این نوع کارت ها نیز متصل به حساب بانکی می باشند ولی با این تفاوت که بانک و یا موسسه مالی اعتباری صادر کننده، اعتباری به مشترک ارایه نمی کنند و همانند حساب های بانکی داخل ایران می باشد، به این صورت که مشترک به هر میزان مبلغی که در حساب خود دارد میتواند با کارت خود خرید و یا اقدام به دریافت پول از دستگاه خود پرداز کند.
Prepaid Card: کارت های پیش پرداخت همانند کارت های Debit Card می باشند ولی با این تفاوت که به حساب های بانکی متصل نمیباشند.
Gift Card: این نوع کارت ها مانند کارت های Prepaid Card می باشد با این تفاوت که مشترک نمی تواند از دستگاه های خود پرداز پول نقد دریافت کند، این نوع کارت ها در دو نوع فیزیکی و مجازی می باشند که نوع مجازی آن به دلیل چاپ نشدن کارت هزینه پایین تری نسبت به صدور کارت های فیزیکی دارد.
تمامی کارت های معرفی شده در بالا، قابلیت انجام خرید های اینترنتی را دارند.
نتیجه گیری: کلیه کارت هایی که برای ایرانیان عزیز صادر میشود نمیتوانید کردیت کارت باشد زیرا بانک توانایی بازپس گیری قسط بانک نمی باشد