شماره تماس: 02191303440


کلیه کارت های اعتباری برای انجام خرید های اینترنتی از کدهای تایید استفاده میکنند که در زیر تعدادی از کد هارا معرفی میکنم

CID: "Card Id", "Card Identification Number", or "Card Identification Code" – Discover, American Express (four digits on front of card)
cid همانطور که در متن انگلیسی می بینید کد چهار رقمی جلوی کارت میباشد که مخفف شماره شناسایی کارت و تعاریف غیره در کارت های امریکن اکسپرس و کارت های دیسکاور میباشد

CSC" or "Card Security Code" – debit cards, American Express (three digits on back of card)
CSC همانطور که در متن بالا پیداس مخفف کد سه رقمی امنیتی پشت کارت میباشد که در دبیت کارت ها یا همان کارت های غیراعتباری امریکن اکسپرس میباشد

CVC2" or "Card Validation Code" – MasterCard
cvc2 یا همان کد تایید کارت در مسترکارت ها میباشد که 3 رقم بوده و اغلب در پشت کارت در انتهای محل امضای مسترکارت میباشد

"CVD" or "Card Verification Data" – Discover, sometimes used as the common acronym for this kind of code
CVD یا همان کد تایید کارت میباشد که در کارت های دیسکاور بوده و در پشت کارت بوده و 3 رقم بعد از 16 رقم کارت این کد میباشد که برای خریدهای اینترنتی نیاز است

CVE" or "Elo Verification Code" – Elo in Brazil
CVE کد تایید در کارت های ELO برزیل میباشد

CVN2" or "Card Validation Number 2" – China UnionPay
CVN2 شماره تایید کارت میباشد که برای کارت های china unionpay میباشد

CVV2" or "Card Verification Value 2" – Visa
cvv2 همان کد 3 رقمی تایید اعتبار کارت در ویزاکارت ها میباشد