شماره تماس: 02191303440


نحوه دایورت تماس سیمکارت بین المللی انگلستان به خطوط دیگر و حل مشکل دریافت تماس در ایران ،لازم به ذکر است این مشکل فقط مربوط به ایران است نه کشور دیگر
در صورتی که ایران هستید و دریافت تماس با سیمکارت بین المللی انگلستان سری ekit قطع شده است می بایست سیمکارت را به شماره ثابت و یا شماره همراه ایران دایورت کنید در زیر روش دایورت کردن سیمکارت ekit را توضیح میدهیم.
به سایت ekit.com رفته و بر روی sign in کلیک کنید
در فیلد بالا شماره سیمکارت بین المللی خود را وارد کنید بدون 00 یا + اول شماره
در فیلد پایین پین کد سیمکارت را وارد کنید
در منو my account رفته و account settings را کلیک کنید
روی call divert کلیک کنید
سپس روی edit کلیک کنید
گزینه all را انتخاب کنید و کشور مورد نظر(ایران+98) را انتخاب کنید و شماره تان را بدون 0 اول وارد کنید
مثال:
9331015087 یا 219133440 و سپس روی گزینه save کلیک کنید.
توجه توجه: سیمکارت بین المللی ekit تمام خدماتش در ایران کار میکند و در بعضی از مواقع که مخابرات ایران محدودیتی برای سیمکارت های خارجی ایجاد میکند دریافت تماس دچار مشکل میشود و میبایست کسانی که در ایران ازش استفاده میکنند خط خود را به روش بالا دایورت کنند
این راهنمایی سیمکارت بین المللی ورد سیم نمی باشد ،زیرا سیمکارت وردسیم هیچ گونه خدماتی در ایران ارائه نمی دهد.